Poznań, ul Poetycka 6 (Strzeszyn)

Prosimy aby wszystkie dzieci były ubrane na pomarańczowo.