Poznań, ul Poetycka 6 (Strzeszyn)

Kochani Rodzice!!!

Nasz żłobek zapewnia opiekę nad Dziećmi od 20 tygodnia życia. Naszym zadaniem oprócz troskliwej opieki i nieprzeszkadzaniu dzieciom w zabawie, jest stwarzanie przyjaznych warunków do rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Rozwijamy u Dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Poprzez zabawę uczymy życzliwości, dzielenia się i funkcjonowania w grupie.

Działalność rozpoczęliśmy 23 stycznia 2017 roku.